Skip to main content
Book, 2004

Utfodringsmetodik för avvanda grisar:effekter på produktion, hälsa och ätbeteende

Rantzer Dan, Andersson Mats, Thomsson Annica, Svendsen Jörgen

Keywords

avvänjning; grisar; utfodring; produktion; hälsa; beteende

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT)
2004, number: 132
Publisher: Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi

Authors' information

Svendsen, Jörgen
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology
Andersson, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology
Rantzer, Dan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/4431