Skip to main content
Book, 2004

Olika halmmängder till dräktiga suggor och effekter på klövhälsa, välfärd och boxfunktion

Olsson Anne-Charlotte, Svendsen Jörgen

Keywords

klövskador; halm; icke lakterande suggor; grupphållning; boxfunktion; stereotypier; bitskador

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT)
2004, number: 131
Publisher: Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi

  SLU Authors

  • Svendsen, Jörgen

   • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Olsson, Anne-Charlotte

    • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Animal and Dairy Science
   Veterinary Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/4432