Skip to main content
Book, 2004

Transport av slaktsvin från gård till slakteri - studier av klimat, beteende och vibrationer i bilen, skador på djuren samt förslag på förbättringar

Lundgren Anna-Karin, Sällvik Krister, Gebresenbet Girma, Gustafsson Gösta, Jeppsson Knut-Håkan, Rantzer Dan, Svendsen Jörgen

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT)
2004, number: 1
Publisher: Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi

Authors' information

Lundgren, Anna-Karin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology
Svendsen, Jörgen
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology
Sällvik, Krister
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology
Gustafsson, Gösta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Rantzer, Dan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Animal and Dairy Science
Veterinary Science
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/4434