Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2009

Funderingar kring ett ståndkärl märkt "Kvarkmos"

Appelgren, Lars-erik

Published in

Svensk Veterinärtidning
2009, Volume: 61, number: 11, pages: 27-30