Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2009

Vem vill göra evidensbaserad forskning på komplementärmedicin?

Appelgren, Lars-erik

Published in

Svensk Veterinärtidning
2009, number: 1, pages: 51