Skip to main content
Factsheet, 2003

Mjölkproduktion med enbart grovfoder på Tingvalls försöksgård

Johansson Birgitta, Sundås Sten

Keywords

mjölkko; ekologisk mjölkproduktion; grovfoder; foderstat; vikt; hälsa; insulin

Published in

Fakta. Jordbruk
2003, number: 18, 2002
Publisher: SLU

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Veterinary Science
  Agricultural Science
  Animal and Dairy Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/447