Skip to main content
Report, 2004

Förslag till förstärkt PBL-profilering i matematik- och statistikundervisningen vid Kandidatprogrammet Mat & Teknologi, SLU Skara

Thierfelder, Tomas

Published in

Arbetsrapport
2004,
Publisher: Institutionen för Livsmedelsvetenskap, SLU Skara

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Food Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/4512