Skip to main content
Factsheet, 2004

Biologisk bekämpning av sjukdomar i jordbruksgrödor

Alström, Sadhna

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
2004,
Publisher: SLU

Authors' information

Alström, Sadhna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology and Crop Production Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/4587