Skip to main content
Conference paper, 2004

Fostrets och fölets hov, med särskild inriktning på dess hovkapsel

Wattle, Ove

Published in


Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Conference


Allmäna Vetrinärmötet