Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2004

Fostrets och fölets hov, med särskild inriktning på dess hovkapsel

Wattle, Ove

Published in

Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Conference

Allmäna Vetrinärmötet