Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004Open access

Kolbäcksån recipientkontroll 2003

Sonesten Lars, Goedkoop Willem, Quintana Isabel

Keywords

Kolbäcksån; bottenfauna; buffertkapacitet; fosforhalterna; kvävehalterna; lakes; metallförorening; miljöövervakning; recipientkontroll; syrgasförhållanden; vattenkemi; växtplankton

Published in

Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU

   SLU Authors

  • Sonesten, Lars

   • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Goedkoop, Willem

    • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Quintana, Isabel

     • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences

    Associated SLU-program

    Non-toxic environment
    Acidification
    Climate
    Eutrophication
    Cross-programme
    Lakes and watercourses

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/4888