Skip to main content
Report chapter, 2004

Vänern 2003 Växtplankton

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Published in

Rapport / Vänerns vattenvårdsförbund
2004, number: 2004:33, pages: 18-21
Book title: Vänern - Årsskrift 2004
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund