Skip to main content
Report, 2004

Preliminär tillståndsbedömning av vattenkemiska och biologiska kvalitetsfaktorer i svenska sjöar och vattendrag baserat på rapporteringsområden

Sonesten Lars, Wallin Mats, Karlsson Bert, Nisell Jakob
Sonesten, Lars (ed.)

Published in

Stencil
2004,
Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU