Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2004

Vilka ekonomiska styrmedel används i energi- och miljöpolitiken i allmänhet – och inom utsläppshandeln i synnerhet?

Kriström, Bengt

Published in

SKGS Energiseminarium
2004,
Publisher: SKGS

    UKÄ Subject classification

    Economics and Business
    Social Sciences

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/4959