Skip to main content
Other publication, 2003

Fördelningseffekter av begränsad utsläppshandel kombinerat med nationellt utsläppstak. Expertrapport till Kommittén för flexibla mekanismer i klimatpolitiken

Brännlund, Runar

Published in


Publisher: Mimeo

Authors' information

Brännlund, Runar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Economics

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/4972