Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2013

Organiskt material gynnar marklivet!

Friberg, Hanna; Lovang, Malin

Abstract

Organiskt material ger inte bara bättre markstruktur, det föder även markens liv. Ett rikt markliv ger högre bördighet genom omsättning av växtnäring, men även genom högre motstånd mot sjukdomar. Tillför stallgödsel, variera växtföljden och ha gärna vall!

Published in

Lantbrukets affärer
2013, Volume: 2013, number: 8, pages: 28-29