Skip to main content
Factsheet, 2004

Allmän träfjäril (Träd-ödare) och två närbesläktade arter

Lindelöw, Åke

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2004, number: 192 T
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Horticulture
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/5023