Skip to main content
Conference abstract - Peer-reviewed, 2013

Hur förändras djurvälfärden i EU med det nya regelverket?

Gunnarsson, Stefan

Published in

Book title: Svenska Djurhälsovårdens vårkonferens 2013
Publisher: Svenska Djurhälsovården

Conference


Svenska Djurhälsovårdens vårkonferens 2013