Skip to main content
Factsheet, 2013

Utevistelse - Fjäderfä

Gunnarsson, Stefan

Abstract

Att låta djuren vara utomhus är en viktig del i ekologisk djurhållning. Utevistelsen ska innebära ett gott djurskydd och en god ekonomi utan att öka risken för att djuren drabbas av parasiter. Den ska inte heller ge förluster av växtnäring som belastar vatten och luft.

Keywords

Höns, kyckling, ekologisk produktion, utevistelse, djurhälsa, djurvälfärd

Published in


Publisher: EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/50235