Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2013Peer reviewed

Träd på marginell jordbruksmark är lönsam klimatpolitik

Kumm, Karl-Ivar

Published in

Ekonomisk debatt
2013, Volume: 41, number: 3, pages: 39-47