Skip to main content
Magazine article, 2013

Fokus på mjuka värden inom veterinärutbildningen

Vågsholm, Ivar

Keywords

EU, veterinär livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet

Published in

Svensk Veterinärtidning
2013, volume: 65, number: 12, pages: 29-32

Authors' information

UKÄ Subject classification

Pathobiology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/50290