Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2013

Fokus på mjuka värden inom veterinärutbildningen

Vågsholm, Ivar

Keywords

EU, veterinär livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet

Published in

Svensk Veterinärtidning
2013, Volume: 65, number: 12, pages: 29-32