Skip to main content
Factsheet, 2004

Temperatursummor för att förutsäga insekters utvecklingshastighet

Lindblad, Mats; Ekbom, Barbara

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
2004, number: 118 J
Publisher: SLU

Authors' information

Ekbom, Barbara
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology
Lindblad, Mats

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/5030