Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2010

Från manligt till kvinnligt

Östensson, Karin

Published in

Title: Veterinär - yrke i förvandling
ISBN: 978-91-633-7442-5
Publisher: Sveriges Veterinärförbund

  UKÄ Subject classification

  Medical Bioscience
  Clinical Science
  Pathobiology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/50315