Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Experiment med olika gallringsstyrkor och gallringsintervall i granskog - Resultat från en 40 årig studie

Kjell, Karlsson; Johansson, Tord

Published in

Rapport - Institutionen för bioenergi
2004, number: 4Publisher: SLU Service/Publikationstjänst