Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2004

Om de svenska björkarternas morfologiska variation och skogliga värde

Åke Olofsson, Johansson Tord

Published in

Rapport - Institutionen för bioenergi
2004, number: 5
Publisher: SLU Service/Publikationstjänst

    UKÄ Subject classification

    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/5042