Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2013

Säkra förärvare är kvar i Blup-toppen

Viklund, Åsa; Philipsson, Jan; Thorén Hellsten, Emma

Published in

Ridsport
2013, number: 1, pages: s. 16