Skip to main content
Magazine article, 2013

Växtkännarens val. Korstörne - ett träd med intressanta egenskaper för den kompakta staden

Sjöman, Henrik

Published in

Tidskriften Landskap
2013, number: 4, pages: 24-25

Authors' information

UKÄ Subject classification

Horticulture
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/50461