Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2013

Växtkännarens val. Junimagnolian - ett häftigt och exotiskt parkträd

Sjöman, Henrik

Published in

Tidskriften Landskap
2013, number: 5, pages: 28-29