Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2004

Typanpassning av sjöar och vattendrag: En granskning av den föreslagna svenska typologin med avseende på växtplankton och makrofyter

Willen Eva, Larson Daniel

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2004, number: 2004:3
Publisher: Institutionen för Miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Willén, Eva

   • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Larson, Daniel

    • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences

   Associated SLU-program

   Lakes and watercourses
   Eutrophication
   Acidification

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
   Fish and Aquacultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/5048