Skip to main content
Report, 2004

Typanpassning av sjöar och vattendrag: En granskning av den föreslagna svenska typologin med avseende på växtplankton och makrofyter

Willen Eva, Larson Daniel

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2004, number: 2004:3
Publisher: Institutionen för Miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Willen, Eva (Willén, Eva)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment
Larson, Daniel
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Acidification

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/5048