Skip to main content
Magazine article, 2004

Typindelning av sjöar och vattendrag

Elisabeth, Göransson; Wallin, Mats

Keywords

typologi; sjöar; vattendrag; ramdirektiv för vatten

Published in

Sötvatten
2004, Volume: 2004, pages: 24-27
Publisher: Naturvårdsverket

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/5051