Skip to main content
Research article, 2013

Dosering av antibiotika till nötkreatur och får – luftvägsinfektioner (bakgrundsdokumentation)

Fall, Nils

Published in

Information Från Läkemedelsverket
2013, Volume: 24, number: supplement, september/oktober, pages: 19-22
Publisher: Läkemedelsverket

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Clinical Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/50528