Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2013

Fortsatt utbildning i Skara nödvändig för SLUs trovärdighet

Algers, Bo

Published in

Svensk Veterinärtidning
2013, Volume: 65, number: 2, pages: 50-50