Skip to main content
Factsheet, 2013

Biomassaproduktion från hybridasp

Johansson, Tord

Abstract

Hybridaspen har odlats i Sverige i liten skala på skogsmark sedan 1940-talet. Den är begärlig för vilt under de första tjugo åren varför stängsel är nödvändigt.Hybridaspens snabba tillväxt gör den till en viktig producent av biomassa.Liksom aspen skjuter hybridaspen rotskott i stor mängd efter avverkning.En kort rotationsperiod, 10–15 år, med åtföljande rotskottsproduktion gör hybridaspen till ett effektivt och lättskött trädslag för produktion av biobränsle.Timmer av hybridasp fås efter en rotationsperiod på 20–25 år.

Published in

Fakta. Skog
2013, number: 8
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Johansson, Tord
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/50638