Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2012

Fjällbrud ock kurilerlärk, jordgubbar och hjortron : Om Enaforsholm, dess örter, träd och buskar

Lundquist, Kjell Wilhelm

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2012, number: 60, pages: 183-246
Book title: Vid fjällets fot. Donatorn A. W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till fjällgård
ISBN: 978-91-86573-29-4
Publisher: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien