Skip to main content
Report, 2012

Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur och reliktväxter, samtida växtnamn

Larsson, Inger; Åsen, Per Arvid; Kristjánsdottir, Steinunn; Lundquist, Kjell Wilhelm

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:12
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Larsson, Inger
Åsen, Per Arvid
Kristjánsdottir, Steinunn
Lundquist, Kjell Wilhelm
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

History
Botany

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/50773