Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2013

Kräftfisket i Hjälmaren

Degerman, Erik

Published in

Lokalhistorisk läsning för Örebro län
2013, number: 11, pages: 88-98 Title: Bönder, berg och bävergnag : en bok om naturresurser och deras användning i Örebro län

Publisher: Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län

    UKÄ Subject classification

    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/50871