Skip to main content
Report, 2012

Predation på rödingrom från signalkräftor och fisk

Nyberg, Per; Degerman, Erik

Published in

Rapport från Vätternvårdsförbundet
2012, number: 108
Publisher: Vätternvårdsförbundet. Länsstyrelsen i Jönköpings län.

  SLU Authors

  • Degerman, Erik

   • Swedish Board of Fisheries

  UKÄ Subject classification

  Ecology
  Behavioral Sciences Biology
  Zoology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/50892