Skip to main content
Report, 2009

Kan SGU:s kornstorleksdata användas för modellering av utlakning och andra miljörelaterade frågeställningar?

Eriksson, Jan; Sohlenius, Gustav

Published in

SGU-rapport
2009, number: 2009:7
Publisher: Sveriges geologiska undersökning

  SLU Authors

   • Sohlenius, Gustav

    • Geological Survey of Sweden (SGU)

   UKÄ Subject classification

   Geology

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/50901