Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Hur attraheras och motiveras människor till att arbeta som anställda inom storskalig mjölkproduktion?

Lunner Kolstrup, Christina

Abstract

Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp genomförde under 2008-09 en enkätstudie med syftet att identifiera vilka attraktions- och motivationsfaktorer som naturbrukselever, anställda djurskötare samt arbetsgivare ansåg som betydelsefulla för att vilja arbeta och stanna kvar inom svensk mjölkproduktion. Dessutom var syftet också att undersöka om det fanns överensstämmelse mellan deras uppfattningar. Generellt hade elever, djurskötare och arbetsgivare likvärdiga uppfattningar av vad som attraherar och motiverar en djurskötare i sitt arbete. Även om prioritetsordningen av faktorerna var olika, så var de var överens om att roligt på arbetet, bra arbetsledare, stolthet över yrket, anställningstrygghet, bra laganda, bo på landet, meningsfulla arbetsuppgifter, säker och hälsosam arbetsplats, omväxlande arbetsuppgifter, att företaget hade ett bra rykte som arbetsplats samt feedback var bland de viktigaste attraktions- och motivationsfaktorer. Dessutom var de också överens om att faktorer som inte var viktiga för att attrahera och motivera djurskötare i deras arbete var: inte ha helgarbete, oregelbundna arbetstider, arbetstid mellan 8-16, fyra veckors sammanhängande semester, ekologisk produktion, jakt/fiske möjligheter samt egen häst på gården. Det fanns dock skillnader i prioriteringarna mellan grupperna, speciellt mellan elever och arbetsgivare, men även mellan könen

Keywords

Mjölkproduktion; Motivation; Arbete; Djurskötare; Lantbrukare

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:31
ISBN: 978-91-86373-38-2
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Occupational Health and Safety
  Food Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/50938