Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2010

Schäferiskolan på Höjentorp, en del av 1700-talets schäferistat

Martiin, Carin

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2010, number: 46, pages: 9-12
Title: Fårkonsulenter på 1700-talet
ISBN: 978-91-85205-89-9
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

    UKÄ Subject classification

    History

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/50944