Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2013

Nors och siklöja

Axenrot, Thomas

Abstract

Norsbeståndet har minskat de senaste fyra åren och är nu strax under medel för hela undersökningsperioden (1995-2012). Till antal är nors fortfarande den absolut vanligaste fisken i öppet vatten, men sett till biomassa av 1-årig fisk och äldre finns lika mycket siklöja som nors. Rekryteringen av nors har varit god både 2011 och 2012. Den svagt positiva trenden för siklöjebeståndet som inleddes 2003 verkar ha stannat av. Minskningen av beståndet som noterades för 2010 har bestått under 2011 och 2012 och antalet siklöjor var 2012 strax under medel för hela undersökningsperioden. Rekryteringen av siklöja var svag 2012.

Keywords

Vänern, beståndsskattning, nors, siklöja

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2013, number: 77, pages: 64-68
Title: Vänern - Årsskrift 2013
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund