Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2009

En fårhistorisk klassiker

Martiin, Carin

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2009, number: 44, pages: 11-21 Title: Den svenska fårskötselns äldre historia: några kapitel ur Ull och ylle av Sven T. Kjellberg
ISBN: 978-91-85205-79-0
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

    UKÄ Subject classification

    History

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/50970