Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014

Förslag till samordning av inventering av varg i Norge och Sverige

Wikenros, Camilla; Berg, Lena; Brendryen, Stein Arne; Flagstad, Öystein; Jonsson, Benny; Larsson, Per; Strømseth, Thomas H.; Svensson, Linn; Liberg, Olof

Published in

NINA rapport / Norsk institutt for naturforskning
2014, number: 993ISBN: 978-82-426-2603-5
Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)