Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2013Open access

Stubbrytningens effekter på vedlevande mångfald

Jonsell, Mats; Berglund, Håkan; Caruso, Alexandro; Rudolphi, Jörgen; Svensson, Måns; Taylor, Astrid; Taylor, Andy F.S.; Thor, Göran; Victorsson, Jonas

Keywords

Avverkningsstubbar, bioenergi, biologisk mångfald, lavar, naturvård, mossor, skalbaggar, stubbrytning, stubbskörd, svampar, vedlevande.

Published in

Fakta. Skog
2013, number: 2013:7
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet