Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book2012Peer reviewed

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Chordata: Actinopterygii

Kullander, Sven O.; Delling, Bo; Nyman, Linda; Jilg, Karl

Published in

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
2012, number: DZ 35–108
Publisher: ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet