Skip to main content
Magazine article, 2004

Analyser av blodplasma på serogrisar och konventionella grisar respektive på snabbväxande och långsamväxande grisar med syfte att studera deras immunologiska aktivitet

Weström, Björn; Svendsen, Jörgen; Olsson, Anne-Charlotte

Published in

Sydsvensk Jordbruksforskning
2004,
Publisher: Sydsvensk Jordbruksforskning, Alnarp

  SLU Authors

  • Svendsen, Jörgen

   • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Olsson, Anne-Charlotte

    • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Animal and Dairy Science
   Veterinary Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/5112