Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book2010Peer reviewed

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Stjärnmaskar–slemmaskar. Sipuncula–Nemertea

Strand, Malin; Sundberg, Per; Samuelsson, Helena

Published in

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
2010, number: DO–DPPublisher: ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Zoology

  Publication identifier

  ISBN: 978-91-88506-72-6 (klot), 978-91-88506-73-3 (skinn)

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/51122