Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article - Peer-reviewed, 2013

Utmarksbeiting i Norge og Sverige, fra tradisjonell bruk til muligheter i framtida : verdier og utfordringer

Bele, Bolette; Norderhaug, A; Kvarnström, Marie; Axelsson Linkowski, Weronika; Tunon, Håkan; Wissman, Jörgen

Abstract

Utmarka representerer en verdifull fôrressurs for husdyrbruket og matproduksjonen både i Norge og i Sverige. I tillegg ivaretar utmarksbeitingen både lokal tradisjonskunnskap og den biologiske og fysiske kulturarven. Landbruksmyndighetene gir derfor støtte til utmarksbeite og seterbruk. Til tross for støtteordninger, møter mange av bøndene som utnytter utmarksbeiter en rekke utfordringer. Flere slike utfordringer er synliggjort i sammenheng med det pågående Interreg-prosjektet ”Utmarksbeite - en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid” der gårdbrukere som driver seterbruk og/eller utmarksbeiting i Norge og Sverige har truffet hverandre og diskutert ulike problemstillinger. Økonomien i denne typen produksjoner er et felles problem på begge sider av grensen. For Sverige trekker ellers brukerne fram rovdyrproblematikken som en av de største utfordringene i forhold til dagens og framtidas utnyttelse av utmarksbeiteressursene. I de norske studieområdene i Nord- og Sør-Trøndelag er problemstillinger knyttet til gjerdehold og nyere driftsformer det som ellers representerer de største utfordringene i dag.

Published in

Tidsskriftet Utmark
2013, number: 1

   SLU Authors

  • Kvarnström, Marie

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Axelsson Linkowski, Weronika

    • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Tunon, Håkan

     • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Wissman, Jörgen

      • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

     Associated SLU-program

     SLU Swedish Biodiversity Centre

     UKÄ Subject classification

     Other Biological Topics
     Agricultural Science
     Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/51149