Skip to main content
Research article, 2013

Rörelse och variation. Samspelet mellan trädgårdskonst, sinnesupplevelser och medicinsk filosofi i 1800-talets brunnsparker

Jakobsson, Anna

Abstract

Ingress:

För att sammanfatta det samspel som fanns mellan trädgårdskonstens uttryck, våra sinnesupplevelser och den brunnsmedicinska filosofins resonemang kring kroppens läkande kan orden rörelse, berörelse och variation användas. I avhandlingen Experiencing Landscape While Walking - On the Interplay between Garden Design, Sensory Experience and Medical Spa Philosophy at Ronneby Spa (Jakobsson, 2009) undersöks detta samspel.

 

Keywords

Garden history, Sweden, Ronneby, 19th Century, spa park, sensory experience, landscape

Published in

Bulletin för trädgårdshistorisk forskning
2013, volume: 26, pages: 9-12

Authors' information

UKÄ Subject classification

History
Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Other Health Sciences
Landscape Architecture
Design

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51155