Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013

Sammanställning och bedömning av myggbegränsningsmetoder i Sverige och andra länder

Tunon, Håkan; Gerhardt, Karin; Iwarsson, Mattias

Published in

Rapport / Länsstyrelsen Gävleborg
2013, number: 2013:12
Publisher: Länsstyrelsen Gävleborg