Skip to main content
Magazine article, 2004

Olika halmmängder till dräktiga suggor - effekter på klövhälsa och välfärd

Olsson, Anne-Charlotte; Svendsen, Jörgen

Published in

SSJ Sydsvensk jordbruksforskning
2004, number: 36, pages: 1-4
Publisher: Sydsvensk Jordbruksforskning, Alnarp

  SLU Authors

  • Svendsen, Jörgen

   • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Olsson, Anne-Charlotte

    • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Animal and Dairy Science
   Veterinary Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/5124